måndag 20 juni 2011

v 21 - 23


Nu kände vi oss redo för att två och två skriva en egen saga. Alla elever fick en bild från Maskots resa i USA. Barnen fick i uppdrag att titta noga på bilden och fundera på vad de såg i bilden, vad som hade hänt innan och vad som skulle hända efter. De skulle fantisera fritt och berätta för varandra.
Med liv och lust växte berättelserna fram. När de var överens fick de berätta sin saga för någon vuxen.
Därefter plockade vi fram våra iPads. Även denna gång kopplade vi bort stavningskontrollen för att eleverna inte skulle fastna vid röda streck under orden utan kunna koncentrera sig på innehållet.
De skrev växelvis. En av skrivkompisarna återberättade, den andre skrev och så turades de om. Vi tog god tid på oss så fantasin hann flöda.
Då sagan var nedskriven fick de läsa igenom den och se om de fått med allt de ville. Därefter kopplades stavningskontrollen på och eleverna rättade sina sagor. Vi drog ut berättelserna och barnen fick ett A3-papper (en del ville ha två) att illustrera sin saga på. Vi pratade om hur det ser ut i en bok och hur trevligt det är med en bild som läsarna kan titta på.
Eleverna fick själva komma överens om hur de skulle lösa det. Ett papper - två illustratörer. En del delade upp pappret i två lika delar. Andra ritade samtidigt. En del löste det så att en ritade och den andra läste upp sagan. Ja det fanns många olika sätt att lösa detta.
Då sagan var illustrerad och klar delade eleverna upp texten och markerade den del som de skulle läsa upp på avslutningen. Sedan tränade de på att läsa upp sagan med inlevelse. På avslutningsdagen fick eleverna, två och två, läsa upp sina sagor och visa sina teckningar för föräldrarna. En fin avslutning på åk 1 och på "Att skriva sig till läsning".


Vi önskar alla en härlig sommar och på återseende i augusti!

Klicka på texten.
Adems och Geraldines första bild.
Adems och Geraldines andra bild.


Klicka på texten.
Beatrice och Jasmin ritar till Maskots resa.


Klicka på texten.
Husna och Ali illustrerar sin berättelse.


Klicka på texten.
Kearah och Helin ritar till sin saga.


Klicka på texten.
Leos och Simons ritar till sagan.

v 22

Äntligen var det dags för "brandman Per" att komma på besök. Eleverna satt förväntansfulla i vår ring med sina frågepapper i knät.
Per berättade för oss om hur det var att arbeta som brandman. Därefter fick eleverna ställa sina frågor. Även denna gång uppmanade vi barnen att lyssna noga på varandras frågor och Pers svar, för att inte ställa samma frågor och för att lära oss så mycket som möjligt. Det var spännande att höra Per berätta och svara på alla frågor.
Efter frågestunden fick eleverna prova Pers brandkläder coh även ställa nya frågor.
Tack Per för en mycket lyckad förmiddag som vi aldrig kommer att glömma!

När det brinner finns den bästa luften nära golvet.
Helin testar utrustningen.
Husna får prova hjälmen.
Den var lite stor, tyckte Helin!

måndag 23 maj 2011

v 19-20

Vi har påbörjat ett nytt arbetsområde: Sagoberättande. 
Vi har gått igenom hur en saga är uppbyggd och tränat på att hålla den röda tråden genom hela berättelsen.
Klassen har gjort en ”klass-saga” som handlar om två hamstrar. En elev fick börja sagan och sedan fortsatte en annan tills alla hade fått vara med och berätta. Under tiden skrev vi ner sagan på datorn/projektorn och eleverna kunde följa med när sagan byggdes upp.
Sagan blev läxa och eleverna skulle även fundera ut vad sagan skulle heta.
Vi drog ut en omgång till av klass-sagan och alla elever gjorde sina egna teckningar till den.

Sagan om Stampe och Emma på rymmen.
Skriven av klass 1 CH och ritad av Mattias.
Vi fortsatte sagoberättandet med att dela ut ett fotografi till varje par, från Maskots senaste resa. Varje par fick fantisera kring bilden de fått. Vad ser ni på bilden? Vilka personer/djur finns med? Var är de någonstans? Vad händer? Vad har hänt? Vad kommer att hända?
De fantiserade muntligt ihop en saga tillsammans, med en början, en händelse och ett slut. När berättelsen hade tagit form fick de ut en iPad och började skriva. En berättade, den andre skrev och så turades de om.
Under detta arbetsområde vill vi stimulera det fria skrivandet, ”släppa loss fantasin” och få eleverna att fokusera på innehållet. Då vi märkte att de röda markeringarna under felstavade ord bromsade upp flödet, tog vi beslutet att koppla bort rättstavningen under detta arbete.

tisdag 10 maj 2011

v 17 - 18

Hej igen!

Vi har börjat arbeta med ett nytt yrke – Lärare i idrott och hälsa.

Maskot fick följa med skolans idrottslärare Rikard på sportlovet och kom hem med fina bilder från ett vintrigt Norrland. Eleverna blev nyfikna och ville veta mer om yrket. Vi började med att göra en inventering av vad vi visste om yrket: lärare i idrott och hälsa. Vi utgick ifrån vårt arbetsblad om yrken.

Eleverna berättade allt de visste och när det dök upp frågor skrev de ner de på var sin iPad. 

I måndags bjöd vi in Rikard till klassen. Alla eleverna satt i ring med sina frågepapper i handen.
Så här ser vår "ring" ut.


De blev uppmanade att lyssna noga på kamratens fråga och framför allt på Rikards svar så vi inte ställde samma fråga två gånger. Rikard svarade på frågorna och barnen memorerade svaren för att sedan använda de i frågepapperet
Nu kände vi oss redo för arbetsbladet. 
Så här ser de ut:
Arbetsområdet avslutades med redovisning utifrån elevernas arbetsblad.

lördag 16 april 2011

V 14 - 15

Springsagan som 6 stycken elever skrev vid mötet den 17/3 fick även resten av klassen göra. Efter att ha skrivit ned sagan ritade de 4 bilder i berättelsens ordningsföljd för att illustrera texten samt ha som stöd vid redovisningen.

Geraldines bild
På Öppet Hus-dagen den 9/4 ville vi visa föräldrarna hur en lektion i ASL kan se ut. Vi startade upp ett nytt arbete kring arbetsområdet: yrken.
Vi använde oss, även denna gång, av en springsaga. Eleverna har blivit trygga med denna arbetsform och vet vad som förväntas av dem. Detta gör att vi kan koncentrera oss mer på innehållet och utveckla sagan vidare till redovisningen.Adems teckning

Helins teckning

Jasmins teckning

Leos teckning
 

fredag 1 april 2011

v 12 - 13

iPad - dator
Vi har funderat kring iPad kontra dator och kommit fram till att ”paddan” passar oss på lågstadiet väldigt bra.
  • Den är intuitiv, man styr med fingrarna och slipper pilen och musen.
  • Man har blicken på tangentbordet samtidigt som man ser det man skriver på skärmen. 
  • Den startar upp snabbt och man är inne i ett dokument på nolltid. 
  • Den är lätt att flytta med sig i olika arbetssituationer, t ex när vi sitter samlade i ring under klassrådet då sekreteraren skriver protokollet. 
  • Man håller lätt fokus på sitt pågående arbete eftersom man inte distraheras av andra program som är öppna samtidigt. 
Tack Conny (skolans tekniker) för att du kom med idén att använda iPads i kombination med Att skriva sig till läsning!
    Vi har fortsatt att studera och lära oss mer om brandmansyrket. Eleverna har fyllt på ”Frågepappret” till brandman Per vartefter fler frågor och funderingar dykt upp. Nu väntar vi med spänning på besöket...
    Dags för arbetsbladet ”Yrke: brandman”.